Предконгресен лекционен и практически курс

Предконгресен лекционен и практически курс на 15.06.2023 г. в гр. Бургас

Уважеми колеги,

На 15.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в хотел „България“, гр. Бургас, ще се проведе предконгресен лекционен и практически курс на тема „Изработване на мостове и коронки на място – изцяло дигитален подход за изработване на дентални възстановявания в същия ден“ с лектор д-р Константинос Сергис, Гърция, организиран от БЗС и „ДентаТехника“.

Максимален брой участици: 25 човека

Условията за участие в предконгресния лекционен и практически курс са:

Такса за участие в предконгресния лекционен и практически курс – 200 лв., платима по следната банкова сметка:
Юробанк България АД
Български зъболекарски съюз
IBAN: BG45BPBI79421043304407
BIC: BPBIBGSF

Като основание за банков превод се посочва: Участие в предконгресен курс

Таксата е отделна от таксата за участие в 21-я Научен конгрес на БЗС!

Записването за участие в предконгресния курс се извършва в офиса на БЗС на имейл – office@bzs.bg (три имена, ЛПК), след представяне на копие на банковия документ за заплатена такса, както и данни за фактура (физическо или юридическо лице).

Побързайте да се регистрирате, местата са ограничени!

 

Абстракт на курса

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО  – ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН

Д-р Константинос Сергис, Гърция

 

Научете как можете да интегрирате вашия интраорален скенер TRIOS в ежедневната си дентална практика, следвайки плавен и предвидим работен процес. Планирайте лесен преход от аналогова към дигитална дентална медицина, като започнете постепенно, от лесни към по-сложни случаи, като използвате възможностите на  изкуствения интелект и чисто дигиталния работен процес. Научете как да сканирате, проектирате и изработвате корони и мостове в собствената си клиника с TRIOS Design Studio. Проектирайте и фрезовайте или отпечатайте протетични възстановявания в на място.

След завършване на курса участниците ще могат да:

  • Сканират пациенти
  • Задават правилно поръчки
  • Избират различни протоколи за сканиране – съвети и трикове
  • Използват всички налични инструменти на софтуера TRIOS като Trim and Lock
  • Сканират правилно оклузията – различни методи за сканиране на захапката
  • Анализират и оценяват резултатите от сканирането
  • Проектират свои собствени възстановявания
  • Отпечатат своите временни дизайни
  • Фрезоват възстановяванията

По време на курса участниците ще имат практически задачи и ще работят с интраорален скенер.