Правила за добра медицинска практика на ЛДМ

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Публикувани в бр. 41 от 08.05.2020 г. на „Държавен вестник“