Писма от д-р Емил Давчев - председател на УС на РК на БЗС-Добрич и член на КК на БЗС