ОТВОРЕНО ПИСМО

Отворено писмо – покана

ОТВОРЕНО ПИСМО

От д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

Уважаеми колеги,

Във връзка с предложения, постъпили в офиса на БЗС под различни форми относно проекта на Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, представен за обсъждане на делегатите на Извънредния конгрес на БЗС насрочен на 21-22 юни 2019 г. и твърдения с невярно съдържание, разпространявани в социалните мрежи

ОТПРАВЯМ ПОКАНА

Излъчени от вас представители на отделните групи в социалните мрежи да вземат участие в заседанието на Управителният съвет на БЗС, което ще се проведе на 20 юни 2019 г. от 14:00 ч. в парк-хотел „Москва“, гр. София.