Позиция

Позиция на взелите участие представители на УС на БЗС в Кръглата маса, организирана от Министерството на здравеопазването на тема „Дискусия за бъдещето на здравеопазването“, провела се на 15.07.2019 г. от 10:00 ч. в зала № 3 на НДК

Уважаеми колеги,

Вчера г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, представи виждането на Министерството за бъдещото развитие на здравно-осигурителния модел в България. Целият аудио запис на Кръглата маса е публикуван на сайта на Българския зъболекарски съюз – www.bzs.bg.

Основната концепция на Министерството е демонополизация на Националната здравно-осигурителна каса и въвеждането на конкуренция чрез участието на здравно-застрахователни фондове при запазване на здравноосигурителната вноска в размер на 8%.

Нашата позиция, която ще предложим да се обсъди и развие от Управителния съвет на БЗС е съобразена със следните констатации:

Промените, които бяха представени не включват:

 1. Оценка на риска в здравеопазването, в частност денталната помощ относно заболеваемост, потребности и финансиране;
 2. Ограничаване ролята на съсловните организации до единствено и само определяне на основен пакет, изработване на Правила за добра медицинска практика и продължаващо обучение. Ценообразуването на денталните дейности, в условията на здравно застраховане, ще се определя от здравно-застрахователните фондове, което е неприемливо.
 3. Здравно-застрахователните фондове ще сключват договор с определени от тях изпълнители на дентална помощ, а не с всички лекари по дентална медицина, както е по настоящем и е извоювано от БЗС.
 4. Част от финансовия ресурс, който е от бюджета за дентална помощ ще бъде използван от здравно-застрахователните фондове за:
 • административни разходи на фондовете;
 • сформиране на резерв на фондовете и за финансиране, от фондовете, на гаранционен фонд;
 • формиране на печалба от здравно-осигурителните фондове.

Всичко това ще доведе до следното:

 1. Сериозно намаляване на бюджета за здравноосигурителните плащания в денталната помощ;
 2. Намаляване броя на сключените договори на изпълнителите на дентална помощ;
 3. Ликвидиране на възможността на пациентите да избират свободно изпълнител на дентална помощ по здравно застраховане;
 4. Дъмпинг на цените;
 5. Не се решава въпроса с поемане лечението на здравно-неосигурени лица;
 6. При условие, че частните здравно-застрахователни фондове ще сключват индивидуални договори с избрани от тях изпълнители на дентална помощ, има опасност редица населени места да останат без възможност за дентална помощ по здравно застраховане;
 7. Сключването на индивидуален договор ще доведе до възможност за определяне на цени на денталните услуги по-ниски от досегашните.

Целта на Българския зъболекарски съюз трябва да бъде отстояване на интересите на всички членове на съсловната организация. Работата ни ще бъде насочена към запазване на досега постигнатото и доразвиването му в градивна посока:

 • Запазване и увеличаване на реално използвания бюджет за дентална помощ;
 • Участие на БЗС в договаряне на цените на услугите в пакета за дентална помощ с всички здравно-застрахователни дружества;
 • Възможност на пациентите да избират свободно своя лекар по дентална медицина.

Заявяваме категорично позицията си, че няма да подкрепим и приемем здравноосигурителен модел, който да е в ущърб на членовете на БЗС.

 

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

 

Д-р Валентин Павлов

Зам.-председател на УС на БЗС

 

Д-р Георги Димов

Зам.-председател на УС на БЗС

 

Д-р Светослав Гачев

Зам.-председател на УС на БЗС

 

Д-р Борислав Миланов

Главен секретар на УС на БЗС