Побързайте да се регистрирате!

Побързайте да се регистрирате за 21-ия Научен конгрес на БЗС

Уважаеми колеги,

На 23 май 2023 г. изтича срока за ранната регистрация на стойност 200 лв. за участие в 21-ия Научен конгрес на БЗС, който ще се проведе на 15-17 юни 2023 г. в гр. Бургас и е част от продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

Побързайте да се регистрирате!

Условията за участие в Конгреса са:

  • Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 200 лв. до 23.05.2023 г. Таксата включва участие в тържественото откриване, коктейл и участие в лекционната програма.
  • Конгресна такса след 23.05.2023 г. – 250 лв.
  • Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие.

Регистрацията се извършва в районните колегии на БЗС.

Таксата за участие в лекционната програма не включва предконгресния лекционен и практически курс!

 

  • Онлайн излъчване на научната програма – 160 лв. Регистрацията се извършва онлайн на сайта на БЗС.
  • Галавечеря – стойност на куверт 90 лв., до 300 участника. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата. Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

 

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

 

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!