Финансови параметри за 2021 г. на НРД 2020-2022 г.