Писмо от проф. Валентин Мутафчиев до Министерство на здравеопазването