Прилагане на чл. 122а от НРД за ДД за 2020-2022 г.