Писмо от министъра на здравеопазването след проведена среща в Министерство на здравеопазването