Писмо от МЗ относно създаване на нова специалност "Дентален асистент" в МУ-Плевен