Писмо от министъра на здравеопазването от 27.06.2019 г.