Писмо от ИАОС

Писмо от ИАОС относно заявление от председателя на БЗС, свързан с изпълнението на задължението на ИАОС по ЗЕУ за служебно събиране на данни от първичния администратор – Агенция по вписванията