Писмо от д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС, до всички