Писмо от г-жа Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването

Писмо от г-жа Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването, по повод предприемане на мерки за икономическо и финансово подпомагане на малкия и среден бизнес и в частност сферата на денталната помощ, в условията на извънредно положение