Писмо до НЗОК относно създадена скандална ситуация

Писмо до НЗОК относно създадена скандална ситуация, свързана с изпълнението на НРД за дентална помощ за месец 08 и влязлата в сила нова Методика за работа при НУР