Въвеждане на електронна рецепта и запазването на хартиената рецепта

Писмо относно въвеждане на електронна рецепта и запазването на хартиената такава и проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти

Писмо

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.

download=“all“ viewer=“google“]