Писмо

Писмо на министър Ананиев до Български зъболекарски съюз от 17 07 2019

Уважаеми колеги, на вашето внимание представяме писмо, получено от министъра на здравеопазването на 17 07 2019. То допълва и уточнява предходно писмо от изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“ от 15 07 2019.

Представяме ви и писмото на изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“, получено в централен офис на БЗС с куриер на 15 07 2019г.