Писмо до членовете на БЗС от д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС, и проф. Петко Салчев, управител на НЗОК, относно проведена среща в НЗОК