Писмо до членовете на БЗС

Писмо до членовете на БЗС от доц. Павел Станимиров, председател на разширена Комисия за изготвяне на Специални правила на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина