Писмо до УС на БЗС и чрез него - до лекарите по дентална медицина