Писмо до г-жа Жени Начева, председател на Надзорния съвет на НЗОК, членовете на Надзорния съвет и проф. Петко Салчев, управител на НЗОК