Писмо до главен комисар Николай Николов, ръководител на Логистично-координационен център за осигуряване на индивидуални защитни средства и дезинфектанти