Писмо до всички редовни членове на БЗС относно разширена работна група по изготвяне на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина