Писма и препоръки към лекарите по дентална медицина относно COVID-19