Включване на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина (малък и среден бизнес) за кандидатства за компенсации в предстоящите законови промени

Писма до д-р Даниела Дариткова, г-н Кирил Ананиев, г-жа Деница Сачева и г-н Владислав Горанов относно включване на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина (малък и среден бизнес) за кандидатства за компенсации в предстоящите законови промени