Паметна бележка от проведената днес, 18.03.2020 г., среща между г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС и д-р Валентин Павлов, зам.-председател на УС на БЗС