Отговор от Министерство на здравеопазването

Отговор от Министерство на здравеопазването на запитване кой, как и при какви условия ще заплаща денталната помощ на бежанците от Украйна

Във връзка с мое запитване до проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването, с изх. № 273/21.03.2022 г. относно кой, как и при какви условия ще заплаща денталната помощ на бежанците от Украйна, днес, 31.03.2022 г. се получи отговор от Министерство на здравеопазването, подписан от зам.-министъра на здравеопазването, д-р Петър Грибнев, което публикувам.

С уважение:

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

 

Писмо от д-р Петър Грибнев, зам.-министър на здравеопазването

Приложение: Писмо от проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването, до директорите на РЗИ