Отговори на въпроси, свързани с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Отговори на въпроси, свързани с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин