Отворено писмо

Отворено писмо от председателя на УС на БЗС, д-р Николай Шарков

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Председателя на УС на БЗС, д-р Николай Шарков

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с проведена дискусия по време на заседанията на Извънредния конгрес на БЗС и направени предложения в залата, отправям към Вас покана за участие в разширена работна група във връзка с изработване на специализирани правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.

Всеки, който желае да се включи в работата, моля да заяви писмено това свое намерение, на имейла в офиса на БЗС office@bzs.bg, в срок до 30.06.2019 г.

 

С уважение:

 

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС