Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува на електронната си страница общите условия за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро и малки предприятия. Цялата информация може да откриете на следния линк: https://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch

ОПИК предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.