Обръщение към делегатите на Извънредния конгрес на БЗС