нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9O3001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването относно нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.