Въвеждане на противоепидемични мерки от 21.10.2021 г.