НИД на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г.

НИД на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Наредбата може да откриете в бр. 9 от 31.01.2020 г. на „Държавен вестник“ на следния линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=145589