НРД № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г.