НРД за денталните дейности за 2023-2025 г.

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F35E469E0AC28BE8B1F5E659551F3BF4?idMat=199282

НРД за денталните дейности 2023-2025 г.:

Приложения към НРД за денталните дейности за 2023-2025 г.: