Медицински стандарти

Медицински стандарти

В настоящата публикация подробно можете да се запознаете с проектите за медицински стандарти в денталната медицина, изготвени от Министерство на здравеопазването, със становищата на проф. Златица Петрова, съветник на министъра на здравеопазването, както и с промените в проектите за някои стандарти, настъпили във връзка със становищата.

1.Орална хирургия

2. Дентална имплантология

3. Детска дентална медицина

4. Дентална клинична алергология

5. Оперативно зъболечение и ендодонтия

6. Обща дентална медицина

Становище по 3, 4, 5 и 6

7. Протетична дентална медицина

8. Ортодонтия

9 Дентална образна диагностика