Корекция в сроковете

Корекция в сроковете за подаване от изпълнителите на финансово-отчетни документи по изпратени месечни известия/известия след контрол

Срокове за подаване от изпълнителите на финансово–отчетни документи по изпратени месечни известия/известия след контрол се променят както следва:
  • от изпълнители на извънболнична медицинска помощ – най-късно до 12.12.2020 г. включително
  • от изпълнители на дентална помощ – най-късно до 12.12.2020 г. включително
  • от изпълнители на извънболнична помощ – най-късно до 12.12.2020 г. включително

Писмо от НЗОК: