Информация относно проведена среща с министъра на здравеопазването