Има ли държавно-административен подход в здравеопазването?

Има ли държавно-административен подход в здравеопазването?

На този въпрос ще дам отговор след малко.

Нека да се запознаем със събитията от последния месец.

  1. Публикувана за обсъждане бе проект на наредба на Министерството на здравеопазването за преминаване изцяло към електронни рецепти. Проектът изразява твърдата решимост на ръководството на МЗ от следващия месец премахването на хартиена такава.

Този проект се появи без изобщо предварително да е обсъждан с хората, които изписват рецепти – лекари и лекари по дентална медицина. Достигналата до нас информация е, че той е обсъждан вътрешно ведомствено с колеги фармацевти. Нямам информация относно обсъждане с представители на Българския лекарски съюз (БЛС), но представител/и на Българския зъболекарски съюз (БЗС) не са участвали в проекта за изготвянето на проекта на тази наредба. Тук е мястото да подчертая, че двете съсловия – БЗС и БЛС, дадоха своите конкретни и компетентни становища срещу премахването на хартиената рецепта пред служебното ръководство на МЗ, които бяха разгледани от него и одобрени. А тези становища са валидни и до днес:

  • Рецептите се изписват електронно за лекарства, които напълно или частично се заплащат от НЗОК. Тези рецепти се изписват единствено и само от договорните партньори на НЗОК. В денталната медицина 3000 лекари по дентална медицина нямат сключени договори с НЗОК. Въвеждането на електронната система ги лишава от правото им да изписват свободно хартиени рецепти при условие, че не използват програмните продукти за работа с НЗОК.
  • Голям брой колеги – лекари и лекари по дентална медицина, които са прекратили дейността си поради пенсиониране или други причини. Те няма да имат възможност да изписват рецепти, дори на самите себе си и ще бъдат лишени от това тяхно професионално право!
  • Много често изписването на лекарства на рецепта се налага по спешност, но ако няма интернет връзка, ако няма компютър/лаптоп под ръка, особено в отдалечените райони, то как да реагира лекарят/лекарят по дентална медицина? Въпросът ми е риторичен…
  • Да не споменавам изписването на рецепти във връзка с обучението на студенти по медицина и дентална медицина. Например факултетите по дентална медицина не са лечебни заведения!
  • Факт е, че основните доставчици на програмни продукти в медицината не са готови.
  1. Финансови параметри на денталните дейности за 2022 и работата на първа линия на лекарите по дентална медицина (ЛДМ):
  • Месеци на срещи с Министъра на финансите и неговите сътрудници, преговори с Надзора на НЗОК, с ръководството на НЗОК и с експерти на НЗОК, изпратени десетки писма с конкретни обосновки в две основни направления – възнаграждения за работа на първа линия на ЛДМ и финансови параметри на денталните дейности за 2022 по НРД 2020 – 2022.

Какво се случва с обещаните от Министъра на финансите възнаграждения за работа на ЛДМ на първа линия по време на пандемията от SARS COVID-19? След изчисления от страна на експертите от Надзорния съвет и обещания за възнаграждения, резултатът е отказ без каквато е обосновка!

  • На 15.04.2022 Управителят на НЗОК разпраща до директорите на РЗОК писмо, с което ги уведомява за решението на Надзорния съвет за едностранна отмяна на методиката за работа при неблагоприятни условия, свързани с извънредната епидемиологична обстановка в денталната помощ от 01.04.2022. БЗС научи за това писмо индиректно на 15.04.2022. Веднага бе проведен спешен разговор между председателя на УС на БЗС и управителя на касата. Накратко съдържанието на разговора – недопустимо е съвместна методика между Надзорния съвет на НЗОК и БЗС да те се обсъди предварително между т.н. партньори (извинявайте, за какво партньорство става дума) и не може да не се уведоми надлежно БЗС, веднага след едностранното решение на Надзорния съвет на НЗОК. В края на същия работния ден получихме образец на въпросното писмо, което заедно с гореказаното е най-малкото възмутително и не дава възможност но БЗС за навременна и адекватна реакция!
  • Председателят на УС на БЗС учтиво отказа на поканата на председателя на Надзорния съвет на НЗОК за финализирането на преговорите и подписване на Договор за изменение и допълнение на НРД за 2020 – 2022 за дентални дейности на 14.04.2022. Защо? Защото в Договора, без преговори, са поставени клаузи, срещу които БЗС се противопоставя.

Преговорите по НРД продължават.

И сега да отговоря на въпроса, който е и заглавие на статията. Циничен въпрос, нали? Но читателите са интелигентни хора и сами могат да си отговорят на този въпрос и да решат дали управляващите здравеопазването може да продължават да действат по този „демократичен“ начин без участието и експертизата на БЗС, особено в раздел от медицината, който е в периферното им зрение и е малко познат за тях!

Уверявам ви, че срещу този подход БЗС ще използва всички законови мерки за промяната му, в защита на десетте хиляди лекари по дентална медицина в България!

 

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС