Изказване в комисия здравеопазване 2023/10/23

Изказване в комисия здравеопазване 2023/10/23

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми г-н министър,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми зам.-министри,

Уважаеми колеги от съсловните организации,

Казвам се Георги Габровски и съм Заместник-председател на Българския зъболекарски съюз.

Както предполагам знаете, БЗС има около 10000 члена и вече две години е активно замесен във въвеждането на електронизацията в здравеопазването – в случая НЗИС.

Ние винаги сме били конструктивни по отношение на всички инициативи на МЗ и сме оказвали съдействие. Така беше и при информацията за въвеждането на НЗИС в денталната медицина!

Но тук искам да подчертая, че инициатор и водещ на въвеждането на НЗИС е МЗ, а не БЗС! Досега се получава следното: публикува се Наредба за въвеждане на електронизацията със срокове! „Информационно обслужване“ АД започва да работи и „изработва“ някакъв софтуер и никой не ни търси да провери как точно смята това да се внедри и какви ще са последствията; да се сформира междуведомствена комисия която да изработи механизма на въвеждането на софтуера така, че при въвеждането системата да заработи поне относително добре и адекватно за нуждите на деталната медицина! Ако не бяхме направили „панаир“, извинявам се, пресконференции, интервюта и статии и не инициирахме съвместна работа с ИО под ръководството но БЗС сега отчитането към НЗОК и НЗИС щеше да бъде „недоносче“ и наистина огромен проблем.

Подчертавам – управителния съвет на БЗС беше този, който на своя глава създаде комисия за НЗИС, която започна да работи, макар и трудно, с  ИО!

И въпреки този целия хаос и нерви от всички страни, успяхме да направим работеща среда за работа на лекарите, работещи с НЗОК в НЗИС.

По отношение на електронните рецепти:

В БЗС сме за смесен подход в електронизацията, която ще изсветли пътя от изписването на рецептата от лекар и ЛДМ до пациента т.е. хартиена и електронна рецепта. За период поне докато се изчистят проблемите с електронните рецепти!

Смятаме обаче, че тук трябва да се включат активно и колегите фармацевти (обръщам се към Българския фармацевтичен съюз), които трябват да  прибират и отчитат хартиените рецепти, както се прави в Европейския съюз и по Света. Електронните сами влизат в системата!

Относно електронната рецепта – категорично не са решени всички обстоятелства и казуси при изписването и изпълнението й!

Закона повелява, че право да лекуват имат всички лекари, които членуват в съсловните организации! Само че някои от тях нямат регистрирани лечебни заведения и съответно според правилата в НЗИС за регистрация за електронни рецепти по този начин са лишени от правото да изписват рецепти! Считаме това за нередно! Такива са например преподавателите във Факултетите по дентална медицина, които не са лечебни заведения, а учебни такива и не могат да изписват рецепти и, да добавя, медицински бележки за извиняване на отсъствията на деца и ученици. Невъзможността да се издават медицински бележки ще доведе до пълен отлив на пациенти, което пък от своя страна ще доведе до непоправими щети върху практическото обучение на студентите – бъдещи ЛДМ! Считаме, че този хаос трябва да се прекрати!

Във ФДМ се провежда лечение на пациенти за целите на обучението на студенти, специализанти и докторанти. Пациентите с абсцеси и флегмони отиват във ФДМ за квалифицирано лечение като към най-висша инстанция и се очаква оттам да им се изпишат антибиотици! Нали разбирате какъв проблем създаваме на колегите и на пациентите? Какво предлагате? От Факултета да изпращат пациентите до частната си практика, за да им изпишат лекарства? Или да ги препращат на колеги? Или (извинявам се за жаргона) да набутаме личните лекари? Кой общопрактикуващ би се съгласил да изпише антибиотик, назначен от друг лекар или ЛДМ!!!

Друг пример са лекарите служители в НЗОК, РЗИ, МЗ, които нямат лечебни заведения.

Относно заместването на едно лекарство с генерикне приемаме обяснението за липсата на лекарства. Всяка аптека трябва да поддържа в наличност всички разрешени за употреба лекарствени средства в България, ако го няма – да го достави до 24 часа или да насочи пациента към друга аптека. Генеричното заместване, предприето от фармацевта може да крие риск за пациента, защото само лекарят и лекарят по дентална медицина е снел пълна анамнеза, статуса, направил е параклинични изследвания, определил е точната диагноза и е изписал необходимия точен медикамент!

Настояваме за спешна промяна на законовите и подзаконовите актове, като се използва доказания през годините консултативен капацитет на БЗС, за да имаме една действително работеща в полза на пациентите и лекарите система на здравеопазване.

Благодаря, че ме изслушахте!