ВАЖНО!!!

Изискванията на РЗИ за предоставяне на ценоразпис НЕ се отнасят за денталните практики

Уважаеми колеги,

В връзка с искания от РЗИ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ, изпратени с писма до лечебните заведения, и спешно заседание на КДППЗ, проведено на 08.06.2019г. в гр. Поморие, за което получих писмо от председателя й и зам.-председател на УС на БЗС д-р Валентин Павлов, Ви уведомявам, че предприех следните действия:

  1. Разговори с д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване на НС.
  2. Разговори с г-жа Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването и председател на НС на НЗОК.

При тези разговори бе постигнато съгласие и от министерство на здравеопазването бе изпратено ново указание до директорите на  РЗИ, че исканията за изпълнение на чл.98 от ЗЛЗ се отнасят  до лечебните заведения за болнична помощ.      Във връзка с горепосоченото, уведомете членовете на районните си колегии, че  лечебните заведения за извънболнична дентална помощ не следва да подават сега документи до РЗИ.

 

С уважение:

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС