За първи път българин оглавява Световната дентална федерация