Заявка за лични предпазни средства

Заявка за лични предпазни средства

Уважаеми колеги,

Във връзка с множество въпроси по повод лични предпазни средства за лекари по дентална медицина, ви запознавам със заявката, която сме направили в Министерство на здравеопазването и Логистичния център. Таблицата е в оригинал и съдържа и информация относно общопрактикуващи лекари.

Наред с това отново публикуваме писмата до г-жа Жени Начева, главен комисар Николай Николов, проф. Петко Салчев, министър Деница Сачева.