Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г. на министъра на здравеопазването