Заповед № РД-01-675 и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването