На основание чл. 45, ал. 2 на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед на министъра на здравеопазването за определяне на броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2021 г.

Заповед за определяне на броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2021 г., на основание чл. 45, ал. 2 на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Заповед № РД-19-7/29.10.2020 г. 

Приложение № 8