Заповед за допълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед на МЗ с № РД-01-861/21.10.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.