Заплащане на дейност за дентална помощ за м. октомври 2020 г.